Mời đấu thầu xây dựng Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bình Minh – Vĩnh Long

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Minh mời đấu thầu Gói thầu Khối nhà chính, sân nền, hàng rào, nhà xe, san lấp mặt bằng công trình Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện.

 

– Bên mời thầu Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Minh

– Gói thầu Khối nhà chính, sân nền, hàng rào, nhà xe, san lấp mặt bằng

– Thuộc dự án Công trình: Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện

– Nguồn vốn NSNN

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (Không sơ tuyển – Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

Thời gian bán HSMT từ 10/09/2012 – 08:00 Đến ngày 25/09/2012 – 14:00

Địa điểm Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Minh, lầu 1, Trung tâm hành chính huyện Bình Minh, thị trấn Cái Vồn, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (070) 3890756

Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm đóng thầu 25/09/2012 – 14:00

 

Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Minh kính mời các nhà thầu có đủ năng lực tham gia đấu thầu.