Đấu thầu Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT – BQL lưới điện TP-HCM

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TƯ VẤN

Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình

 

– Bên mời thầu – Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM

– Gói thầu Tư vấn khảo sát, lập DA ĐTXD, TKKT-TDT, TKBVTC, HSMT, lập các báo cáo chuyên ngành và lập quy trình bảo trì công trình

– Thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Công Viên 23/9 và đường dây đấu nối

– Nguồn vốn Đầu tư xây dựng của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (Không sơ tuyển – Chỉ chọn nhà thầu trong nước)

– Thời gian bán HSMT từ 10/09/2012 – 08:00 Đến ngày 01/10/2012 – 10:00

+ Địa điểm Ban QLDA Lưới Điện – 35 Tôn Đức Thắng (phòng 701, lầu 7) – Phường Bến Nghé – Quận 1 – Tp.HCM

+ Giá bán 1.000.000 VND

+ Thời điểm đóng thầu 01/10/2012 – 10:00

Ban quản lý dự án lưới điện TP. HCM kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.