Mời đấu thầu trang thiết bị phòng thí nghiệm trung tâm Y học ĐG Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ Y TẾ

Ban Quản lý và Phát triển Dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội mời đấu thầu gói thầu Đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm trung tâm Y học và kỹ năng tiền lâm sàng lần 1

 

– Bên mời thầu: Ban Quản lý và Phát triển Dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội

– Gói thầu Đầu tư trang thiết bị phòng thí nghiệm trung tâm Y học và kỹ năng tiền lâm sàng lần 1

– Thuộc dự án Xây dựng và phát triển mô hình mới về đào tạo và nghiên cứu Y-Dược hiện đại, đạt chuẩn quốc tế (Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo Y-Dược hiện đại ở số 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

– Nguồn vốn Ngân sách nhà nước

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi ( Không sơ tuyển – Chỉ chọn nhà thầu trong nước )

Thời gian bán HSMT từ 31/08/2012 – 08:30 Đến ngày 11/09/2012 – 08:30

– Địa điểm Ban Quản lý và Phát triển dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội,

+ Địa chỉ: 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội.

+ Điện thoại: 04.66736701

+ Giá bán 1.000.000 VND

Thời điểm đóng thầu 11/09/2012 – 09:00

Ban Quản lý và Phát triển Dự án, Đại học Quốc gia Hà Nội kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.