Đấu thầu xây lắp toàn bộ công trình, thiết bị nội thất Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG VÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ NỘI THẤT

 Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu chuẩn bị thực hiện Gói thầu số 09 xây lắp toàn bộ công trình + thiết bị nội thất

 

Chủ đầu tư: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu

Địa điểm: Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu

Gói thầu mời đấu thầu: Gói thầu số 09 xây lắp toàn bộ công trình + thiết bị nội thất.

Xin mời các nhà thầu tới mua hồ sơ mời thầu gói thầu trên.

 Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 9 năm 2012 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính).

Hồ sơ dự thầu của nhà thầu phải được nộp trước 8 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2012.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 00, ngày 01 tháng 10 năm 2012, tại Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lai Châu.

Nhà thầu cần tìm hiểu thêm thông tin, xin liên hệ:

Ông: Nguyễn Văn Mai Chức vụ : Giám đốc:

Địa chỉ: Phường Đoàn Kết – Thị xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313.876977 – Fax: 02313.876977

 

Số 192/TB-ĐPTTH, Lai Châu, ngày 30 tháng 08 năm 2012

GIÁM ĐỐC