Mời đấu thầu Nhập liệu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho Chi cục thuế huyện Hóc Môn

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU

Chi cục thuế huyện Hóc Môn mời đấu thầu Nhập liệu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÓC MÔN

– Địa chỉ: 90 Bà Triệu, KP1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

– Điện thoại/Fax/E-mail: hc_hmon.hcm@gdt.gov.vn

2. Tên dự án: Triển khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác: X

4. Tên chủ đầu tư: CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÓC MÔN

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Nhập liệu tờ khai thuế đất phi nông nghiệp

 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THẦU DỊCH VỤ TIN HỌC

 

– Tên Bên mời thầu: CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÓC MÔN

– Tên gói thầu: Nhập liệu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

– Tên dự án: Triển khai thuế đất phi nông nghiệp

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

– Hình thức đấu thầu : rộng rãi trong nước (Chào hàng cạnh tranh)

– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 05 tháng 9 năm 2012 đến trước 16 giờ, ngày 14 tháng 9 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát HSMT và nhận HSDT: Đội Hành chính – Nhân sự Tài vụ – Ấn chỉ thuộc Chi cục thuế Huyện Hóc Môn;

+ Địa chỉ: số 90 đường Bà Triệu, KP1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh;

+ Điện thoại: 08.62511495 (gặp Chị Đính)

– Thời điểm đóng thầu: 16 giờ ngày 14/9/2012

– Bảo đảm dự thầu: 2.700.000 đồng (Hai triệu bảy trăm ngàn đồng)

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 9 năm 2012, tại Chi cục thuế Huyện Hóc Môn, địa chỉ: số 90 đường Bà Triệu, KP1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

 

CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÓC MÔN kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Hóc Môn, ngày 31 tháng 8 năm 2012

———————————————————————————–

THÔNG TIN XUẤT HOÁ ĐƠN

(Áp dụng cho khách hàng chuyển khoản)

1. Tên đơn vị trên hóa đơn: CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÓC MÔN

2. Địa chỉ đơn vị trên hoá đơn: 90 Bà Triệu, KP1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn,

3. Mã số thuế: 0301519977.018

4. Tên người nhận hóa đơn: CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÓC MÔN.Điện thoại: 08.62511495

5. Địa chỉ nhận hoá đơn: 90 Bà Triệu, KP1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn,