Mời đấu thầu Cung cấp máy photocopy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU MÁY PHOTOCOPY

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh mời thầu Cung cấp máy photocopy phục vụ công tác chuyên môn

 

 – Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

 – Tên gói thầu: Cung cấp máy photocopy phục vụ công tác chuyên môn của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Nguồn vốn: Vốn ngành Hải quan.

 – Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 05/09/2012  đến trước 09h00’ ngày 12/09/2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Phòng Tài vụ Quản trị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; số 5 – Bến Đoan – TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh.

+  Điện thoại: 033.3826143;

+ Fax: 033.825590.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 09h00’, ngày 12/09/2012

– Địa chỉ nhận Hồ sơ đề xuất: Phòng Tài vụ Quản trị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; số 5 – Bến Đoan – TP Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.