Đấu thầu Cung cấp và lắp đặt máy chiếu cho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG MÁY CHIẾU

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời thầu Cung cấp và lắp đặt máy chiếu

 

 1. Tên bên mời chào hàng cạnh tranh rút gọn: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

2. Tên gói thầu : Cung cấp và lắp đặt máy chiếu

 

3.  Tên dự án : Mua sắm tập trung

4. Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

5. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2012

6. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng : từ 08h00 ngày 05 / 9 / 2012 đến trước 09h00 ngày 12 / 9 / 2012 ( trong giờ hành chính )

7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu và tiếp nhận hồ sơ đấu thầu:

 – Phòng Hành chính – Quản trị – Tài vụ -Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

– Địa chỉ : số 37, Trần Hưng Đạo – thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam

– Điện thoại : 0510.3812291, 0510.3852530 – Fax : 0510.3813145

– Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu là 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng y)

 8. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất trước 09h00 ngày 12 / 9 / 2012.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.