Mời đấu thầu Mua sắm máy Photocopy và máy ảnh – Chi cục Thuế Đức Phổ

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG MÁY PHOTOCOPY VÀ MÁY ẢNH

Chi cục Thuế huyện Đức Phổ mời thầu Mua sắm máy Photocopy và máy ảnh.

 

– Bên mời thầu: Chi cục Thuế huyện Đức Phổ.

– Tên gói thầu: Mua sắm máy Photocopy và máy ảnh.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2012.

– Nguồn vốn: Số dư dự toán chi NSNN năm 2011 chuyển sang 2012 tiếp tục sử dụng và Dự toán chi NSNN năm 2012.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 31 / 8 / 2012 đến ngày 10 / 9 / 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu và tiếp nhận hồ sơ đề xuất:

+ Đội HC-NS-TV-AC, Chi cục Thuế huyện Đức Phổ;

+ Địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi;

+ Điện thoại số: 055 3859226, fax: 055 3859226

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 17 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2012.

Chi cục Thuế huyện Đức Phổ kính mời các nhà thầu đủ năng lực tham gia đấu thầu.