Đấu thầu cung ứng vật tư, thiết bị, xây lắp đường dây 110KV – Thủy điện ĐăkSin 1

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN CAO THẾ

Công ty Cổ phần VRG – Đăk Nông mời đấu thầu Cung ứng vật tư, thiết bị, xây lắp Đường dây 110KV đấu nối và xây lắp mở rộng ngăn lộ 110KV tại TBA 110KV ĐăkR’Lấp cho Dự án đầu tư Thủy điện ĐăkSin 1

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan: Công ty Cổ phần VRG – Đăk Nông

– Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa,

– Điện thoại : 0501.6287115; Fax: 0501.3546271;

– Email:vrgdaknong@gmail.com.

2. Tên dự án: Dự án đầu tư Thủy điện ĐăkSin 1.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B

4. Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần VRG – Đăk Nông.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: ĐS – XL 110 KV “Cung ứng vật tư, thiết bị, xây lắp ĐZ 110KV đấu nối và xây lắp mở rộng ngăn lộ 110KV tại TBA 110KV ĐăkR’Lấp;

 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CUNG CẤP VẬT TƯ, THIÊT BỊ, XÂY LẮP ĐƯỜNG XÂY 110KV VÀ XÂY LẮP MỞ RỘNG NGĂN LỘ

 

– Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần VRG – Đăk Nông;

– Tên gói thầu : ĐS – XL 110 KV “Cung ứng vật tư, thiết bị, xây lắp ĐZ 110KV đấu nối và xây lắp mở rộng ngăn lộ 110KV tại TBA 110KV ĐăkR’Lấp;

– Tên dự án : Thuỷ điện ĐăkkSin 1;

– Nguồn vốn : Vốn cổ đông và vốn vay;

– Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước, 1 túi hồ sơ;

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: 08 giờ 00 ngày 17 tháng 09 năm 2012 đến trước 08 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2012 ( trong giờ hành chính );

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Công ty cổ phần VRG – Đăk Nông;

+ Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

+ Điện thoại : 0501.6287115 Fax: 0501.3546271

– Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000đ Việt Nam ( Một triệu đồng )

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu : Công ty cổ phần VRG – Đăk Nông;

+ Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắ ng, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh ĐăkNông.

+ Điện thoại : 0501.6287115; Fax: 0501.3546271

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2012;

– Bảo đảm dự thầu : Hồ sơ dự thầu phải kèm theo một bảo lãnh dự thầu trị giá 500.000.000đ Việt Nam (Năm trăm triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của Ngân hàng và phải được chuyển đến Công ty cổ phần VRG-Đăk Nông trước 8 giờ00 ngày 07 tháng 10 năm 2012.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào: 8 giờ 30 phút ( giờ Việt Nam ) ngày 07 tháng 10 năm 2012, tại Văn phòng Công ty cổ phần VRG-Đăk Nông.

Công ty Cổ phần VRG – Đăk Nông kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

TỔNG GIÁM ĐỐC