Cung cấp và lắp đặt Bàn ghế làm việc, Tủ và Bàn ghế Hội trường – Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  CUNG CẤP BÀN GHẾ LÀM VIỆC VÀ BÀN GHẾ HỘI TRƯỜNG

Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh mời thầu Cung cấp và lắp đặt Bàn, Ghế, Tủ làm việc và Hội trường.

 

–  Tên bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh;

– Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt Bàn ghế làm việc, Tủ làm việc và Bàn ghế Hội trường;

– Tên dự án: Xây dựng trụ sở làm việc Chi cục thuế Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

– Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hổ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế;

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 17/9/2012 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 03/10/2012 ( trong giờ hành chính).

– Địa chỉ bán Hồ sơ mời thầu và Nhận hồ sơ đấu thầu: Cục thuế tỉnh Hà tĩnh ( Phòng Hành Chính Quản trị- Tài vụ- Ấn chỉ).

+ Địa chỉ: Số 179, Đường Xuân Diệu, Thành Phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;

+ Điện thoại: 039.3857028- 039. 3856692;

+ Fax: 039.851803;

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000đ ( Một triệu đồng).

– Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 3 tháng 10 năm 2012.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thâù gói thầu trên.