Cung cấp dịch vụ đào tạo Chính phủ điện tử và quản lý dự án Công nghệ thông tin cho ngành Tài chính

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU ĐÀO TẠO TIN HỌC & QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính mời thầu Cung cấp dịch vụ đào tạo Chính phủ điện tử và quản lý dự án Công nghệ thông tin cho ngành Tài chính.

 

1. Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ đào tạo Chính phủ điện tử và quản lý dự án Công nghệ thông tin cho ngành Tài chính.

3. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Địa điểm bán hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ đấu thầu:

– Bán hồ sơ mời thầu: Ngày 17/9/2012 đến trước thời điểm đóng thầu.

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng 215, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính;

+ Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Giá bán: 1.000.000đ/01 bộ hồ sơ (Một triệu đồng chẵn).

– Nhận hồ sơ dự thầu: Trước 9h00, ngày 2/10/2012. Đóng thầu vào lúc 9h00, ngày 2/10/2012.

– Bảo đảm dự thầu: 37 triệu đồng (Ba mươi bảy triệu đồng chẵn).

Hồ sơ đấu thầu sẽ được mở công khai vào 9giờ30 phút (giờ Việt Nam), ngày 2/10/2012, tại trụ sở Bộ Tài chính – 28 Trần Hưng Đạo – Hà Nội.

– Địa điểm mở thầu: trụ sở Bộ Tài chính – 28 Trần Hưng Đạo – Hà Nội.

Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.