Đấu thầu mua dây cáp đồng trục – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH TRUYỀN THANH

Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long thông báo mời đấu thầu  Gói thầu số 01: Mua dây cáp đồng trục

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long

– Địa chỉ: Số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long

– Điện thoại: 0703.822412 – Fax 0703.827194

2. Tên dự án: ĐẦU TƯ HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP CÁC CHỢ XÃ DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 VÀ QUỐC LỘ 54 TỈNH VĨNH LONG.

3. Loại dự án : Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH TỈNH VĨNH LONG

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời đấu thầu:  Gói thầu số 01: Mua dây cáp đồng trục.

 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG MUA DÂY CÁP ĐỒNG TRỤC

 

– Tên Bên mời thầu: Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long

– Tên gói thầu số 01: Mua dây cáp đồng trục.

– Tên dự án: Đầu tư hệ thống truyền hình Cáp các chợ xã dọc tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 54 tỉnh Vĩnh Long.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Nguồn vốn: Trích từ quỹ phát triển sự nghiệp năm 2012.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng từ 14h30’, ngày 30 / 8 / 2012 đến trước 9 giờ, ngày 14 / 9 / 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành HSYC: Phòng Tổ Chức – Hành Chính, Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Long;

+ Số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Lon;

+ Điện thoại: 0703.822.412 – Fax 0703.827.194;

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng)

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tổ Chức – Hành Chính, Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long;

+ Số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long;

+ Điện thoại: 0703.822.412 – Fax 0703.827.194;

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2012.

TP Vĩnh Long, ngày 29 tháng 8 năm 2012

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Nguyên