Bảo tàng lịch sử quốc gia – phương án cũng đạt giải A

Bảo tàng lịch sử quốc gia - phương án cũng đạt giải A

Phương án kiến trúc mã 794517AD cũng nhận được giải A, mang biểu tượng bàn tay của quần chúng nhân dân đã tạo dựng lịch sử dân tộc trong quá khứ, tượng trưng cho truyền thống lao động cần cù, trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc.