Đấu thầu mua máy phát quang và thiết bị mạng cáp trục chính – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long

 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU – CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH

Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long mời đấu thầu Mua máy phát quang và thiết bị mạng cáp trục chính.

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

 

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long

– Địa chỉ: Số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long

– Điện thoại: 0703.822412 – Fax 0703.827194

2. Tên dự án: ĐẦU TƯ HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP CÁC CHỢ XÃ DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 VÀ QUỐC LỘ 54 TỈNH VĨNH LONG.

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác.

4. Tên chủ đầu tư: ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH TỈNH VĨNH LONG

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời:

– Gói thầu số 3: Mua máy phát quang và thiết bị mạng cáp trục chính.

 

THÔNG BÁO MỜI  ĐẤU THẦU – CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA MÁY PHÁT QUANG & THIẾT BỊ MẠNG CÁP TRỤC CHÍNH

 

Tên Bên mời thầu: Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long

– Tên gói thầu số 3: Mua máy phát quang và thiết bị mạng cáp trục chính.

– Tên dự án: Đầu tư hệ thống truyền hình Cáp các chợ xã dọc tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 54 tỉnh Vĩnh Long.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Nguồn vốn: Trích từ quỹ phát triển sự nghiệp năm 2012.

 – Thời gian phát hành HSYC chào hàng từ 14h30’, ngày 31 tháng 8 năm 2012 đến trước 9 giờ, ngày 10 tháng 9 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành Hồ sơ yêu cầu và nhận Hồ sơ đấu thầu: Phòng Tổ Chức – Hành Chính, Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Long

+ Số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long

+ Điện thoại: 0703.822.412 – Fax 0703.827.194.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng)

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2012.

 

TP Vĩnh Long, ngày 29 tháng 8 năm 2012

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Nguyên