Mời đấu thầu Mua dây cáp quang và phụ kiện – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  – CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ MẠNG

Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long mời chào hàng Mua dây cáp quang và phụ kiện

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long

– Địa chỉ: Số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long

– Điện thoại: 0703.822412 – Fax 0703.827194

2. Tên dự án: ĐẦU TƯ HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH CÁP CÁC CHỢ XÃ DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 1 VÀ QUỐC LỘ 54 TỈNH VĨNH LONG.

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác.

4. Tên chủ đầu tư: ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH TỈNH VĨNH LONG

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời: Gói thầu số 2: Mua dây cáp quang và phụ kiện.

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU CHÀO HÀNG DÂY CÁP QUANG VÀ PHỤ KIỆN

 

– Tên Bên mời thầu: Đài Phát Thanh – Truyền Hình tỉnh Vĩnh Long

 – Tên gói thầusố 02: Mua dây cáp quang và phụ kiện.  

– Tên dự án: Đầu tư hệ thống truyền hình Cáp các chợ xã dọc tuyến Quốc lộ 1 và Quốc lộ 54 tỉnh Vĩnh Long.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Nguồn vốn: Trích từ quỹ phát triển sự nghiệp năm 2012.

 – Thời gian phát hành HSYC chào hàng từ 14h30’, ngày 31 tháng 8 năm 2012 đến trước 10 giờ, ngày 10 tháng 9 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành Hồ sơ yêu cầu và nhận Hồ sơ đấu thầu:

+ Phòng Tổ Chức – Hành Chính, Đài Phát Thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Long Số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long

+ Điện thoại: 0703.822.412 – Fax 0703.827.194.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 500.000 đồng ( Năm trăm ngàn đồng)

 – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 10 giờ ngày 10 tháng 9 năm 2012.

 

TP Vĩnh Long, ngày 29 tháng 8 năm 2012

 GIÁM ĐỐC

 Lê Quang Nguyên