Đấu thầu thi công xây dựng công trình Đường GTNT – tỉnh Cao Bằng

THÔNG BÁO MỜI THẦU XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG

Đấu thầu thi công xây dựng công trình Đường GTNT xã tuyến Đông Chang – Nà Lẹng – Khuôn Nộc – Phiêng Sa, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

 

– Uỷ ban nhân dân xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng chuẩn bị tổ chức đấu thầu thi công gói thầu thi công xây dựng công trình: Đường GTNT xã tuyến Đông Chang – Nà Lẹng – Khuôn Nộc – Phiêng Sa, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

– Uỷ ban nhân dân xã Minh Tâm kính mời các Nhà thầu quan tâm tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

– Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là: 300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn), tại Trụ sở làm việc UBND xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

–  Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ: 7 giờ 30, ngày 13 tháng 9 năm 2012, đến trước 8 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 23 tháng 9 năm 2012.

– Hồ sơ dự thầu phải kèm theo bảo đảm dự thầu trị giá: 67.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bẩy triệu đồng), đồng tiền đảm bảo là đồng tiền Việt Nam, hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền đặt cọc, ký quỹ hoặc bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng, tổ chức tài chính.

– Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Hội trường tầng 3 UBND xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình.

–  Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 năm 2012.

– Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 9 năm 2012. Tại hội trường tầng 3 UBND xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình.

Ủy ban nhân dân xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng kính mời đại diện các nhà thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

T/M UBN XÃ MINH TÂM