Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời đấu thầu Cung cấp & lắp đặt trang thiết bị nội thất Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Đấu thầu cung cấp, lắp đặt trang thiết bị nội thất – Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THIẾT BỊ NỘI THẤT

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam mời đấu thầu Cung cấp & lắp đặt trang thiết bị nội thất Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

– Tên bên mời thầu : Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

+ Địa chỉ : số 37 đường Trần Hưng Đạo – thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam

+ Điện thoại : 0510.3812291, 0510.3852530 – Fax : 0510.3813145

– Tên gói thầu : Cung cấp & lắp đặt trang thiết bị nội thất Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

– Tên dự án : Cung cấp & lắp đặt trang thiết bị nội thất Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

– Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Nguồn vốn : Nguồn vốn ngân sách nhà nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu : từ 8 giờ 00 ngày 21 / 9 / 2012 đến trước 9 giờ 00 ngày 08 / 10 / 2012 ( trong giờ hành chính )

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

 + Địa chỉ : số 37 đường Trần Hưng Đạo – thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam

+ Điện thoại : 0510.3812291, 0510.3852530 – Fax : 0510.3813145

+ Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu : 1.000.000 đ ( Một triệu đồng Việt Nam )

– Thời điểm đóng thầu : 9 giờ 00 ngày 08 tháng 10 năm 2012

– Bảo đảm dự thầu : 100.000.000 đồng Việt Nam ( Một trăm triệu đồng Việt Nam ), hình thức bảo đảm : theo Luật Đấu thầu.

 – Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 gờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 08 tháng 10 năm 2012 tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.