Mời đấu thầu xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Ba đình kết hợp kho lưu trữ

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU XÂY DỰNG

Kho bạc Nhà nước Hà Nội mời thầu xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Ba đình kết hợp kho lưu trữ khu vực.

 

– Tên bên mời thầu : Kho bạc Nhà nước Hà Nội

– Tên gói thầu : Gói thầu xây lắp trụ sở Kho bạc Nhà nước Ba đình kết hợp kho lưu trữ khu vực.

– Tên dự án : Đầu tư xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Ba Đình kết hợp kho lưu trữ khu vực.

– Hình thức đầu thầu : Rộng rãi trong nước.

– Nguồn vốn : Vốn đầu tư phát triển ngành.

– Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 30 phút ngày 23/9/2012 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 08/10/2012.

– Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu và nhận Hồ sơ dự thầu:

+ Địa chỉ : 15C Trần Khánh Dư – Q.Hoàn Kiếm – Hà Nội

+ Điện thoại : 04.38241458

+ Fax : 04.38243115

– Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Thời điểm đóng thầu: Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 08/10/2012

– Bảo đảm dự thầu: 800.000.000 đồng ( Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 08 tháng 10 năm 2012 tại phòng họp tầng 2 nhà A Kho bạc Nhà nước Hà Nội, 15C Trần Khánh Dư – Q.Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Kho bạc nhà nước Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.