khoi-cong-trung-tam-vu-tru-viet-nam.jpg

khởi công Trung tâm vũ trụ Việt Nam

ông Châu Văn Minh cùng hai Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Nguyễn Văn Lạng và Lê Đình Tiến đại diện của Việt Nam ấn nút chính thức khởi công Trung tâm vũ trụ Việt Nam.