Đấu thầu mua trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng mời đấu thầu trang thiết bị y tế phục vụ cận lâm sàng gồm Hệ thống X quang cắt lớp điện toán 2 lát cắt và Hệ thống X quang kỹ thuật số.

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Bên mời thầu : Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: 17 Pasteur, phường 8 , Tp Sóc Trăng , Tỉnh Sóc Trăng

– Tel :0793-825251 – Fax : 0793-825251

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cận lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng .

3. Tên chủ đầu tư : Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

4. Tên gói thầu : Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

Quy mô dự án :

+ Hệ thống X quang cắt lớp điện toán 2 lát cắt: 01

+ Hệ thống X quang kỹ thuật số : 01

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

1. Bên mời thầu : Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

2. Tên gói thầu : Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

3. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ cận lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng .

4. Nguồn vốn : Ngân sách sự nghiệp (Quỹ phát triển sự nghiệp)

5. Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu ( HSMT ) : từ 08:00 ngày 19/09/2012 đến 16:00 ngày 17/10/2012 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT : Phòng HCQT, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ : 17 Pasteur, phường 8 , Tp Sóc Trăng , Tỉnh Sóc Trăng

8. Giá bán một bộ HSMT : 1.000.000 đồng. (một triệu đồng)

9. Địa chỉ nhận HSDT : Phòng KHTH, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ : 17 Pasteur, phường 8 , Tp Sóc Trăng , Tỉnh Sóc Trăng

10. Thời điểm đóng thầu đề xuất : 14 giờ 00 ngày 17/10/2012.

11. Bảo đảm dự thầu:

+ Hệ thống X quang cắt lớp điện toán 2 lát cắt: 170.000.000 đồng

+ Hệ thống X quang kỹ thuật số : 100.000.000 đồng

12. Thời điểm mở thầu công khai : 14 giờ 00 ngày 17/10/2012. tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

 

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 09 năm 2012

Giám đốc