Mời đấu thầu Máy thận nhân tạo và Máy siêu âm 4D chuyên khoa tim mạch

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THIẾT BỊ Y TẾ

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng mời đấu thầu thiết bị phục vụ khám lâm sàng, cận âm sàng gồm Máy thận nhân tạo và Máy siêu âm 4D chuyên khoa tim mạch

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu

1. Bên mời thầu : Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: 17 Pasteur, phường 8 , Tp Sóc Trăng , Tỉnh Sóc Trăng

– Tel :0793-825251 – Fax : 0793-825251

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám lâm sàng, cận lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng.

3. Tên chủ đầu tư : Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

4. Tên gói thầu : Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

Quy mô dự án :

+ Máy thận nhân tạo : 10 máy

+ Máy siêu âm 4D chuyên khoa tim mạch: 01 máy

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

1. Bên mời thầu : Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

2. Tên gói thầu : Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

3. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám lâm sàng, cận lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng .

5. Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.

 6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu ( HSMT ) : từ 08:00 ngày 18/09/2012 đến 16:00 ngày 16/10/2012 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT : Phòng HCQT, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ : 17 Pasteur, phường 8 , Tp Sóc Trăng , Tỉnh Sóc Trăng

8. Giá bán một bộ HSMT : 1.000.000 đồng. (một triệu đồng)

9. Địa chỉ nhận HSDT : Phòng KHTH, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ : 17 Pasteur, phường 8 , Tp Sóc Trăng , Tỉnh Sóc Trăng

10. Thời điểm đóng thầu đề xuất : 14 giờ 00 ngày 16/10/2012.

11. Bảo đảm dự thầu:

– Máy thận nhân tạo: 144.000.000 đồng

– Máy siêu âm 4D chuyên khoa tim mạch: 47.000.000 đồng

12. Thời điểm mở thầu công khai : 14 giờ 00 ngày 16/10/2012. tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng

 

Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Sóc Trăng kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Sóc Trăng, ngày 18 tháng 09 năm 2012

Giám đốc