Mời đấu thầu mua sắm Trang thiết bị Nhà khách UBND huyện Phú Thiện

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHÚ THIỆN MỜI ĐẤU THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ NHÀ KHÁCH

 

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu

1. Tên cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHÚ THIỆN.

– Địa chỉ: Huyện Phú Thiện , tỉnh Gia Lai

– Điện thoại/Fax: ĐT: 0593.882.237 ; Fax: 0593.882.237.

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị nhà khách.

3. Tên chủ đầu tư: ỦY BAN HUYỆN PHÚ THIỆN

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:

– Gói số 01 – Trang thiết bị Nhà khách.

– Gói số 02 – Trang thiết bị Nhà khách.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu.

– Tên bên mời thầu: VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHÚ THIỆN

– Tên gói thầu:

– Gói số 01 – Trang thiết bị Nhà khách.

– Gói số 02 – Trang thiết bị Nhà khách.

– Nguồn vốn: Ngân sách huyện cấp bổ sung.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước).

Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ yêu cầu với giá (không hoàn lại) là 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn), tại VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHÚ THIỆN (địa chỉ: Huyện Phú Thiện– Gia Lai).

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ 00 phút; ngày 24 tháng 09 năm 2012 đến trước 13 giờ 00 phút; ngày 28 tháng 09 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHÚ THIỆN

– Địa chỉ: huyện Phú Thiện, Gia Lai.

– Điện thoại/Fax: ĐT: 059.3882.237

; Fax: 059.3882.237

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 13 giờ 00 phút; ngày 28 tháng 09 năm 2012 tại địa chỉ trên.

– Đóng hồ sơ: đúng 13 giờ 00 phút; ngày 28 tháng 09 năm 2012 tại địa chỉ trên.

– Các nhà thầu có thể gửi hồ sơ HSĐX bằng cách gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện (thời gian tiếp nhận qua đường bưu điện được tính khi bên mời thầu tiếp nhận HSĐX tại địa chỉ trên).

 – HSĐX sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00 phút; ngày 28 tháng 09 năm 2012 tại VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHÚ THIỆN, Gia Lai.

VĂN PHÒNG HĐND – UBND HUYỆN PHÚ THIỆN, Gia Lai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐK tới tham dự lễ mở HSĐX vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Võ Thanh Lâm