Đấu thầu thi công Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh – Phù Ninh – Phú Thọ

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh mời đấu thầu thi công đường giao thông : Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh–Bảo Thanh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ – Dự án nhóm C.

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu.

1. Tên cơ quan mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh.

– Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu – huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.

– Điện thoại: 0210. 3762.388.

2. Tên dự án:  Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh–Bảo Thanh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ – Dự án nhóm C.

3. Tên chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

– Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Thi công xây lắp công trình: cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh–Bảo Thanh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

 

 THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THI CÔNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG LIÊN XÃ

 

– Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh.

– Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh–Bảo Thanh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

– Tên gói thầu: Gói thầu số 5: Thi công xây lắp công trình: cải tạo, nâng cấp đường liên xã Gia Thanh–Bảo Thanh huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

– Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 7h30′ ngày 05/10/2012 đến trước 8h00′ ngày 20/10/2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh

– UBND huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210. 3762.388.

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000,0 đồng (Một triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh – UBND huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ.

– Thời điểm đóng thầu: 8h00’ngày 2010/2012.

– Bảo đảm dự thầu: 272.900.000,0 đồng (Hai trăm bảy mươi hai triệu chín trăm nghìn đồng chẵn).

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8h30′ (giờ Việt Nam) ngày 20/10/ 2012 tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh.

 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh kính mời đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham gia lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Hà Xuân Huấn