Đấu thầu mua thiết bị xây dựng – máy bơm chuyên dụng – máy phát điện

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ XÂY DỰNG

 Ban Quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược thông báo mời đấu thầu chào hàng cạnh tranh Mua sắm lắp đặt thiết bị xây dựng: máy bơm chuyên dụng, hộp kỹ thuật đựng máy bơm, máy phát điện.

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời xây dựng:

1. Đơn vị đăng thông báo mời chào hàng: Ban Quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược.

– Địa chỉ: Ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM

– Fax: (08) 37948764 – 37948761

– Điện thoại: (08) 37948830 – 37948823

2. Tên dự án: Công trình Tu bổ và tôn tạo Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi (giai đoạn 3).

3. Loại dự án:

4. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý công trình Đền Bến Dược.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm lắp đặt thiết bị thông thường (máy bơm chuyên dụng, hộp kỹ thuật đựng máy bơm, máy phát điện).

 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU 

– Bên mời thầu: Ban Quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược.

– Tên gói thầu: Mua sắm lắp đặt thiết bị thông thường (máy bơm chuyên dụng, hộp kỹ thuật đựng máy bơm, máy phát điện).

– Tên dự án: Công trình tu bổ và tôn tạo Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Củ Chi (giai đoạn 3).

– Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ 30 phút ngày 01 tháng 10 năm 2012 đến 9 giờ 00 phút ngày 08 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 9 giờ 00phút, ngày 08 tháng 10 năm 2012.

 

Củ Chi, ngày 24 tháng 9 năm 2012

Ban Quản lý công trình Đền tưởng niệm Bến Dược

GIÁM ĐỐC