Mua sắm trang phục Kiểm lâm năm 2012 – Kiểm Lâm Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM TRANG PHỤC KIỂM LÂM

 

– Tên bên mời thầu: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu

– Tên gói thầu: Mua sắm trang phục Kiểm lâm năm 2012

– Tên dự án:

– Nguồn vốn: Chi thường xuyên năm 2012

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

– Thời gian phát hành HSMT từ 8 giờ ngày 08 tháng 10 năm 2012 đến trước 17 giờ ngày 18 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Tổng hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu Phường Tân Phong – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tổng hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu

– Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 ngày 19 tháng 10 năm 2012

– Bảo đảm dự thầu: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn)

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 19 tháng 10 năm 2012 tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu – Phường Tân Phong – Thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu.

 

Chi cục Kiểm lâm kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Lai Châu, ngày 04 tháng 10 năm 2012

 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG