Mua sắm trang thiết bị văn phòng – Chi Cục Thú y tỉnh Điện Biên

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU  MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

Chi Cục Thú Y – tỉnh Điện Biên mời đấu thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn tại Chi cục Thú y Tỉnh Điện Biên.

 

– Tên Bên mời thầu: Chi Cục Thú Y – tỉnh Điện Biên

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác chuyên môn tại Chi cục Thú y Tỉnh Điện Biên

– Nguồn vốn: Dự án Danida ( Đan Mạch ) được giao năm 2012

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

– Thời gian phát hành HSMT: từ 8h , ngày 05 tháng 10 năm 2012 đến trước 8h , ngày 15 tháng 10 năm 2012.

– Địa điểm bán HSMT: Số 244 đường 7/5 tổ 11 – P. Him Lam – TP Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

– Điện thoại: 0230.3810.314; Fax: 0230.381.0165

– Địa chỉ nhận HSDT: Số 244 đường 7/5 tổ 11 – P. Him Lam – TP Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

– Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 15 tháng 10 năm 2012

– Giá gói thầu: 200.000.000đ ( hai trăm triệu đồng chẵn )

HSDT sẽ được mở công khai vào 8h30 giờ Việt Nam ngày 15 tháng 10 năm 2012, tại Số 244 đường 7/5 tổ 11 – P. Him Lam – TP Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên;

 

Chi Cục Thú Y tỉnh Điện Biên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Điện Biên Phủ, ngày 02 tháng 10 năm 2012

Đại diện hợp pháp cơ quan

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]