Đấu thầu mua sắm, trồng và chăm sóc cây xanh bảo vệ Lăng Minh Mạng – Huế

THÔNG BÁO MỜI THẦU TRÔNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan: Trung Tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

− Địa chỉ: Số 23 Tống Duy Tân, Thành phố Huế

− Điện thoại: 054. 3523237;  Fax: 054. 3526083

– E-mail: huemonuments@dng.vnn.vn

2. Tên dự án: Bảo tồn , tôn tạo cảng quan khu vực vành đai xanh bảo vệ Lăng Minh Mạng

3. Loại dự án  Dự án thuộc nhóm C: X

4. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Chi phí mua sắm, trồng và chăm sóc cây xanh (giai đoạn 2)

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH CỐ ĐÔ HUẾ THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

– Tên Bên mời thầu: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

– Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Chi phí mua sắm, trồng và chăm sóc cây xanh (giai đoạn 2)

– Tên dự án: Bảo tồn , tôn tạo cảng quan khu vực vành đai xanh bảo vệ Lăng Minh Mạng

– Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

 – Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00 ngày 09 tháng 10 năm 2012 đến trước 9 giờ 00 ngày 26 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chánh)

– Địa điểm bán HSMT: Số 23 Tống Duy Tân, Thành Phố Huế

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng chẵn)

− Địa chỉ nhận HSDT: Số 23 Tống Duy Tân, Thành phố Huế

− Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 ngày 26 tháng 10 năm 2012 HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 26 tháng 10 năm 2012, tại văn phòng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

GIÁM ĐỐC