Mời chào hàng mua sắm văn phòng phẩm, đồ dùng cung cấp cho các trường Mầm non và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bảo Thắng – 2012

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng,

– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.

2. Tên dự án: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm  2012.

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm VPP, đồ dùng cung cấp cho các trường Mầm non và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

– Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Tên gói thầu: Mua sắm VPP, đồ dùng cung cấp cho các trường Mầm non và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.

– Nguồn vốn: Sự nghiệp Giáo dục năm 2012.

–  Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 08h00 ngày 05 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Trước 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 10 năm  2012  tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng.

– Địa chỉ: Thị trấn Phố Lu –  Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai;

– Điện thoại: 0203.860.007                   –  Fax: 0203.862.223.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bảo Thắng, ngày  04  tháng 10  năm 2012

CHỦ ĐẦU TƯ

 

 

 

Quách Thị Lan Phương