Đấu thầu thiết bị văn phòng – BQLDA TCLNCDVN – Điện Biên

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thấu:

1. Tên cơ quan: Ban quản lý dự án “ Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” tỉnh Điện Biên

– Địa chỉ: Số 672 đường 7/5 tổ 1 – P. Tân Thanh – TP Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên (Trong khuôn viên sở NN & PTNT tỉnh Điện Biên)

– Điện thoại: 0230.03836 556 – 0230 3837 557 ;  Fax: 0230.3826 225

2. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho ban quản lý dự án:” Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” Tỉnh Điện Biên

3. Loại dự án: Dự án dự toán khác.

4. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án “ Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam”

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho ban quản lý dự án:” Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” Tỉnh Điện Biên

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

THÔNG BÁO MỜI ĐẤU THẦU THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

 

– Tên Bên mời thầu: Ban quản lý dự án “ Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” tỉnh Điện Biên

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho ban quản lý dự án:” Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” Tỉnh Điện Biên

– Nguồn vốn: Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp ( TFF)

– Hình thức đấu thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước

 

– Thời gian phát hành HSMT: từ 8h , ngày 23 tháng 10 năm 2012 đến trước 8h , ngày 03 tháng 11 năm 2012.

– Địa điểm bán HSMT: Số 672 đường 7/5 tổ 1 – P. Tân Thanh – TP Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên

– Điện thoại: Điện thoại: 0230.03836 556 – 0230 3837 557; Fax: 0230.3826 225

– Địa chỉ nhận HSDT: Số 672 đường 7/5 tổ 1 – P. Tân Thanh – TP Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên

– Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 03 tháng 11 năm 2012

– HSDT sẽ được mở công khai vào 8h30 giờ Việt Nam ngày 03 tháng 11 năm 2012, tại Số 672 đường 7/5 tổ 1 – P. Tân Thanh – TP Điện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên

Ban quản lý dự án “ Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” tỉnh Điện Biên ính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Điện Biên Phủ, ngày 22 tháng 10 năm 2012

Đại diện hợp pháp cơ quan