Mua sắm trang thiết bị văn phòng – Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh Lai Châu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

 

– Tên cơ quan: Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu

– Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng năm 2012

– Nguồn vốn: Chương trình Hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2012 (Chương trình ARD-SPS)

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

 – Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ 8 giờ, ngày 29 tháng 10 năm 2012 đến trước 17 giờ, ngày 05 tháng 11 năm 2012.

– Địa chỉ phát hành: Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu, Tầng 2, nhà F – Khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh – Đại lộ Lê Lợi – Thị xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu

– Điện thoại: 0231.3875.807; Fax: 0231.3876.712

 – Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 17 giờ, ngày 05 tháng 11 năm 2012.

 – Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào 08 giờ, ngày 06 tháng 11 năm 2012 tại Văn phòng Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lai Châu, Tầng 2, nhà F – Khu Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh – Đại lộ Lê Lợi – Thị xã Lai Châu – Tỉnh Lai Châu./.

 

Đại diện hợp pháp cơ quan