Đấu thầu máy vi tính để bàn – BIDV Điện Biên

THÔNG BÁO MỜI THẦU MÁY TÍNH ĐỂ BÀN

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Tỉnh Điện Biên .

– Địa chỉ: số nhà 888 đường 7/5 phường Mường Thanh, Tp Điện Biên, Tỉnh Điện Biên .

– Điện thoại: 0230.3825714; Fax: 0230.3826016

2. Tên dự án: Hỗ trợ Giáo dục cho tỉnh Điện Biên.

3. Loại dự án: dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt nam chi nhánh Điện Biên.

5. Tên gói thầu: Cung cấp 500 bộ máy vi tính để bàn.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

– Thực hiện chương trình An sinh xã hội năm 2011 – 2012 của BIDV, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Điện Biên chuẩn bị tổ chức đấu thầu gói thầu Cung cấp 500 bộ máy vi tính để bàn tại thành phố và các huyện thuộc tỉnh Điện Biên.

– Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Điện Biên xin mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn thực hiện An sinh xã hội năm 2011 – 2012 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

– Hình thức đấu thầu: rộng rãi (đấu thầu trong nước).

– Thời gian bán HSMT từ: 14h00 ngày 26/10/2012 đến trước 14h00 ngày 05/11/ 2012.

– Địa điểm bán HSMT: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Điện Biên. Địa chỉ: Tầng 1, số nhà 888 đường 7/5 phường Mường Thanh, Tp Điện Biên, Tỉnh Điện Biên;

+ Điện thoại liên lạc số: 0230.3825714 fax: 0230.3826016.

+ Khi đến liên hệ, đề nghị đại diện nhà thầu mang theo giấy giới thiệu và chứng minh nhân dân.

– Các nhà thầu tham dự sẽ được mua 01 bộ HSMT hoàn chỉnh với một khoản lệ phí không hoàn lại là 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng).

 

– Địa điểm nhận HSDT: Phòng Tổ chức Hành chính – Tầng 01 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Điện Biên.

– Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 05/11/2012.

 

– Hồ sơ dự thầu: (HSDT) phải kèm theo một bảo lãnh dự thầu với số tiền là 34.000.000 đồng (Ba mươi tư triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc Thư bảo lãnh của một Ngân hàng uy tín khác BIDV.

 – Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 15h ngày 05/11/2012 tại Phòng họp tầng 05 – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Điện Biên.

– Địa chỉ: số nhà 888 đường 7/5 phường Mường Thanh, Tp Điện Biên, Tỉnh Điện Biên.

 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Điện Biên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Điện Biên, ngày 19 tháng 10 năm 2012

GIÁM ĐỐC