Đấu thầu mua sắm giá bằng kim loại để hàng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ KIM KHÍ

Mời báo giá cạnh tranh mua sắm giá bằng kim loại để hàng

 

Cục Cảnh sát biển Việt Nam có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu “Mua sắm trang thiết bị”, bao gồm: 32 bộ giá bằng kim loại để hàng hóa , kích thước: 2200 x 500 x 2000.

 

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi báo giá về Phòng Kỹ thuật/Cục Cảnh sát biển. Hồ sơ bao gồm: bản sao giấy chứng nhận kinh doanh; bản báo giá có dấu và chữ ký của lãnh đạo đơn vị; các sản phẩm tương tự (nếu có).

 

– Thời gian gửi báo giá: trước ngày 5/11/2012;

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh;

– Thời điểm đóng thầu: trước 15h00 ngày 5/11/2012.

Thông tin liên hệ:

– Phòng Kỹ thuật/Cục Cảnh sát biển (số 94 Lê Lợi, Hà Đông, Hà Nội).

– Điện thoại: 069.567178; fax: 0433554376

– Người liên hệ: anh Yến (0989.628350; Email: Vuongsonyen@gmail.com).

 

TRƯỞNG PHÒNG