Đấu thấu nhập liệu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp – Thuế Gò Vấp

CHI CỤC THUẾ QUẬN GÒ VẤP THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

ĐẤU THẦU NHẬP LIỆU TỜ KHAI SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

 

– Tên Bên mời thầu: CHI CỤC THUẾ QUẬN GÒ VẤP

– Tên gói thầu: Nhập liệu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

– Tên dự án: Triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 08 giờ, ngày 01 tháng 11 năm 2012 đến trước 16 giờ, ngày 06 tháng 11 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa chỉ phát hành: Đội Hành chính – Nhân sự Tài vụ – Ấn chỉ thuộc Chi Cục Thuế Q. Gò Vấp; Địa chỉ: số 308 Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh;

Điện thoại: 08.38944090.

 

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất trước 09 giờ, ngày 08 tháng 11 năm 2012 tại Chi Cục Thuế Q. Gò Vấp, địa chỉ: 308 Nguyễn Văn nghi, Phường 7, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

 

Gò Vấp, ngày 23 tháng 10 năm 2012

Đại diện hợp pháp cơ quan/đơn vị đăng ký

[Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]