Đấu thầu Sửa chữa tàu tuần tra – Công An Hải Dương

CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công an tỉnh Hải Dương

– Địa chỉ: Số 35 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại: 0320.3889330

2. Tên dự án: Sửa chữa tàu tuần tra

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Công an tỉnh Hải Dương

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Sửa chữa tàu tuần tra

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU SỬA CHỮA TẦU TUẦN TRA

 

– Tên Bên mời thầu: Công an tỉnh Hải Dương

– Tên gói thầu: Sửa chữa tàu tuần tra

– Tên dự án: Sửa chữa tàu tuần tra

– Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước)

 – Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 05/11/2012 đến trước 14giờ00 ngày 16/11/2012 (trong giờ hành chính).

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 300.000đ/bộ (Ba trăm ngàn đồng chẵn)

– Địa chỉ bán và nhận hồ sơ: Công an tỉnh Hải Dương (Số 35 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 0320.3889330)

– Thời điểm đóng thầu: 14giờ00, ngày 16/11/2012

– Đảm bảo dự thầu: 7.300.000đ (Bẩy triệu ba trăm nghìn đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng

 – Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu sẽ đ-ược mở công khai vào lúc 14h30 ngày 16/11/2012 tại Công an tỉnh Hải Dương.

 

Công an tỉnh Hải Dương kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia.

Mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự hội nghị mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG