Đấu thầu Cung ứng trang phục quần áo cho lực lượng công an – CA Hải Dương

THÔNG BÁO MỜI THẦU MAY ĐỒNG PHỤC

 

A. Thông tin chung chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Công an tỉnh Hải Dương

– Địa chỉ: Số 35 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Điện thoại: 0320.3889330

2. Tên dự án: Cung ứng trang phục quần áo cho lực lượng công an xã

3. Loại dự án: Dự án, dự toán khác

4. Tên chủ đầu tư: Công an tỉnh Hải Dương

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung ứng trang phục quần áo cho lực lượng công an xã

 

CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG ỨNG TRANG PHỤC QUẦN ÁO CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ

 

– Tên Bên mời thầu: Công an tỉnh Hải Dương

– Tên gói thầu: Cung ứng trang phục quần áo cho lực lượng công an xã

– Tên dự án: Cung ứng trang phục quần áo cho lực lượng công an xã

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước)

 

 – Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ ngày 30/10/2012 đến tr-ước 14 giờ 00 ngày 09/11/2012 (trong giờ hành chính).

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000đ/bộ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

– Địa chỉ bán và nhận hồ sơ: Công an tỉnh Hải Dương (Số 35 đại lộ Hồ Chí Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 0320.3889330)

 

– Thời điểm đóng thầu: 14giờ 00, ngày 09/11/2012

– Đảm bảo dự thầu: 34.500.000đ (Ba mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng) bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng

 

– Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14h30 ngày 09/11/2012 tại Công an tỉnh Hải Dương.

 

Công an tỉnh Hải Dư-ơng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm tham gia.

Mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự hội nghị mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

CÔNG AN TỈNH HẢI DƯƠNG