Đấu thầu Thiết bị tin học Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Tên bên mờ thầu : Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang

1. Tên gói thầu: Thiết bị tin học theo đề án năm 2012

Gói số 1: Máy vi tính để bàn.

Gói số 2: Máy photocopy kỹ thuật

3. Hình thức đấu thầu : Chào hàng cạnh tranh

 4. Thời gian phát hành và bán hồ sơ mời thầu : Từ 08 giờ ngày 12/11/2012 đến trước 16 giờ ngày 22/11/2012 tại Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Địa chỉ : Số 09 – Đường 3/2 – KV3 – P5 – TP. Vị Thanh – Hậu Giang.

Điện thoại: 0711.3870096 – Fax: 0711. 3878864.

 

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

Trần Quang Khải