Đấu thầu máy photocopy – Văn phòng Sở TN-MT Lâm Đồng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA MÁY PHOTOCOPY PHỤC VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG SỞ

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng

Địa chỉ: 37 Pasteur – Phường 4 – Tp Đà Lạt

Điện thoại: 063.3824144

2. Tên dự án: Mua sắm máy photocopy phục vụ công tác Văn phòng Sở

3. Tên chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm thiết bị máy photocopy như sau:

– Máy photocopy; số lượng: 1 cái

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

MỜI CHÀO HÀNG MÁY PHOTOCOPY

 

Thông tin chung:

– Tên dự án: Mua sắm máy photocopy phục vụ công tác Văn Phòng Sở như sau:

 Máy photocopy kỹ thuật số hiệu Canon loại IR 2525; số lượng: 1 cái

– Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

– Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sơ

– Phương thức hợp đồng: Trọn gói

 

Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

– Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng

– Địa chỉ: 37 Pasteur – Phường 4 – Tp Đà Lạt

– Điện thoại: 063.3824144;  Fax: 063.3834589

 

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 09 /11 /2012 đến 16 /11/ 2012 (trong giờ hành chính)

 

– Địa chỉ phát hành: Số 37 Pasteur – Phường 4 – Tp Đà Lạt,

– ĐT: 063.3824144, Fax: 063.3824589

 

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 9 giờ đúng, ngày 16/11/2012 tại số 37 Pasteur, phường 4, Tp Đà Lạt.

 

– HS sẽ được mở công khai vào 9 giờ đúng (giờ Việt Nam), ngày 16/11/2012, tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng.

 

P GIÁM ĐỐC