Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tỉnh Lạng Sơn mời đấu thầu mua bán thuốc

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM TỈNH LẠNG SƠN THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Tên cơ quan : Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tỉnh Lạng Sơn

– Địa chỉ: Đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0253 870 039; 0253 871 101. Fax: 0253 775 755.

Email: bvdakhoa@langson.gov.vn

2. Tên dự án:

4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tỉnh Lạng Sơn

5. Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Các thuốc không trúng thầu ( thuộc kế hoạch đấu thầu thuốc tập trung của Sở Y tế Lạng Sơn.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA BÁN THUỐC

– Tên bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tỉnh Lạng Sơn

– Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Các thuốc không trúng thầu (thuộc kế hoạch đấu thầu thuốc tập trung của Sở Y tế Lạng Sơn).

– Tên dự án:

– Nguồn vốn: Nguồn Ngân sách nhà nước cấp, nguồn kinh phí do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả, nguồn thu viện phí .

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

– Thời gian bán HSMT từ 07 giờ ngày 23 tháng 11 năm 2012 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 12 năm 2012 ( Trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Phòng Tài chính – Kế toán. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

– Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000,00đ ( Năm trăm ngàn đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Tài chính – Kế toán. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 12 năm 2012.

– Bảo đảm dự thầu: 1% Giá trị dự thầu

+ Đồng tiền sử dụng: VND

+ Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc hoặc bảo lãnh của ngân hàng

– HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 07 tháng 12 năm 2012 tại Trụ sở Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn. Đường Nhị Thanh, Phường Tam thanh, TP Lạng sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

 

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Lạng Sơn kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

Lạng Sơn, ngày13 tháng 11 năm 2012

 

Đại diện hợp pháp của cơ quan/ đơn vị đăng ký

GIÁM ĐỐC

Đoàn Thế Mỹ