Đấu thầu mua sắm thiết bị y tế – TT Y tế DP Bình Định

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ

 

 I. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án mời đấu thầu:

1. Chủ đầu tư (Bên mời thầu): Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định.

– Địa chỉ : 368 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

– Điện thoại : (056) 3922893 Fax: (056) 3812668

– Email : tchcytdp@gmail.com

2. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị thuộc Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2012 của Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định

3. Nguồn kinh phí: Sử dụng Kinh phí Chương trình Quốc gia về an toàn lao động vệ sinh lao động năm 2012.

 

II. Nội dung thông báo mời thầu :

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU THIẾT BỊ Y TẾ PHÒNG CHỐNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật đấu thầu đối với gói thầu : “ Mua sắm trang thiết bị thuộc Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2012 của Trung tâm Y tế dự phòng Bình Định”

STT

Tên thiết bị

Số lượng

Nguồn gốc xuất xứ

1

Thiết bị đo vi khí hậu

3

Control – Mỹ

2

Thiết bị đo độ ồn

1

Kimo – Pháp

3

Máy đo nồng độ bụi

2

Met One – Mỹ

4

Thiết bị đo bức xạ

1

Kimo – Pháp

5

Thiết bị đo ánh sáng

4

Eti – Anh

Nguồn vốn: Sử dụng Kinh phí Chương trình Quốc gia về an toàn lao động vệ sinh lao động năm 2012 đã được phê duyệt tại Quyết định số 194/QĐ-SYT ngày 14/3/2012 của Giám đốc Sở Y tế Bình Định về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình Quốc gia Phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2012.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh (trong nước)

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đến gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 368 Trần Hưng Đạo – Thành phố Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Điện thoại: (056)3822893 Fax: (056)3812668

Thời gian phát hành hồ sơ chào hàng từ 8h00’ ngày 16/11/2012 (trong giờ hành chính) tại địa điểm trên.

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ đề xuất 16h00’ (Giờ Việt Nam) ngày 21/11/2012 tại địa điểm trên.

Hồ sơ đề xuất sẽ được mở và đánh giá sau thời điểm đóng thầu tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

ThS. Bùi Ngọc Lân