Trung Tâm Đồ Họa – Mời Đấu Thầu Mua Sắm Thiết Bị CNTT

TRUNG TÂM ĐỒ HỌA THÔNG BÁO MỜI THẦU

  1. Thông tin về chủ đầu tư và dự án đấu thầu:
  1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Đồ họa

–          Địa chỉ: 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

–          Điện thoại/Fax/E-mail: 66861362

  1. Tên dự án: Mua sắm bổ sung các hệ thống trạm làm việc 3D, 2D cao cấp phục vụ sản xuất đồ họa
  2. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:                     – Dự án thuộc nhóm A:

– Dự án thuộc nhóm B:                                 – Dự án thuộc nhóm C:

– Dự án liên doanh                                           – Hợp đồng hợp tác kinh doanh

– Dự án, dự toán khác:    x

  1. Tên chủ đầu tư: Trung tâm Đồ họa
  2. Tên gói thầu đăng ký TB thầu: Mua sắm bổ sung các hệ thống trạm làm việc 3D, 2D cao cấp phục vụ sản xuất đồ họa.

Giá gói thầu: 228.928,70 USD

Tương đương: 4.807.502.000VND ( tỷ giá tạm tính 1USD = 21.000 VNĐ)

Bằng chữ: Bốn tỷ tám trăm linh bảy triệu năm trăm linh hai nghìn đồng./.

  1. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ CNTT

–          Tên Bên mời thầu: Trung tâm Đồ họa

–          Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung các hệ thống trạm làm việc 3D, 2D cao cấp phục vụ sản xuất đồ họa

–          Nguồn vốn: Nguồn kinh phí trong kế hoạch chi thường xuyên năm 2012 của Trung tâm Đồ họa

–          Hình thức đấu thầu: rộng rãi, trong nước, một túi hồ sơ.

–          Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ, ngày 18 tháng 12 năm 2012 đến trước 9 giờ 00 phút , ngày 28 tháng  12  năm 2012 ( trong giờ hành chính).

–          Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành Chính Tổng hợp – Tầng 4 – Trung tâm Truyền hình Việt nam. ĐT: 66861362

–          Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đ ( Một triệu đồng)

–          Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính Tổng hợp

–          Thời điểm đóng thầu:  9 giờ 00 phút, ngày  28 tháng  12  năm 2012

–          Bảo đảm dự thầu: 48.075.000 VNĐ

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 12 năm 2012 , tại Trung tâm Đồ họa.

Trung tâm Đồ họa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.