Đấu thầu xây dựng công trình khai thác hồ Ea Chư Cáp

 

A. Thông tin chung  về chủ đầu tư và dự án đấu thầu:

1. Tên cơ quan: Công ty TNHH  một thành viên Cấp nước & ĐTXD Daklak

–        Địa chỉ: 70 NGuyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

–        Điện thoại: 05003.853330

–        Fax: 05003.859833

–        E-mail: capnuoc.daklak@gmail.com

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác nước mặt hồ Ea Chư Cáp bổ sung nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột

  1. Loại dự án (điền dấu X vào ô phù hợp):
 – Dự án quan trọng quốc gia – Dự án thuộc nhóm A
– Dự án thuộc nhóm B – Dự án thuộc nhóm C: x
– Dự án liên doanh – Hợp đồng hợp tác kinh doanh- Dự toán khác

 

2. Tên chủ đầu tư:  Công ty TNHH  một thành viên Cấp nước & ĐTXD Daklak

  1. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Thiết kế và thi công Công trình Khai thác nước mặt hồ Ea Chư Cáp bổ sung nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột.

B. Nội dung thông báo mời thầu :

 Thông báo mời thầu đầu tư xây dựng công trình khai thác nước mặt hồ Ea Chư Cáp

– Tên bên mời thầu: Công ty TNHH  một thành viên Cấp nước & ĐTXD Daklak

– Tên gói thầu: Thiết kế và thi công Công trình khai thác nước mặt hồ Ea Chư Cáp bổ sung nước sinh hoạt cho thành phố Buôn Ma Thuột.

– Nguồn vốn: Nguồn vốn của Doanh nghiệp và nguồn vay Quỹ đầu tư phát triển Đắk Lắk

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rải trong nước

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8h ngày 20/12/2012.

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Kế hoạch – Công ty TNHH MTV cấp nước & ĐTXD Daklak.

– Địa chỉ: Số 70 Nguyễn Tất Thành, TP .Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắkk

– Số điện thoại: 0500. 3852619, 0500. 3853330;   Fax: 0500. 3859833

– Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh và không hoàn lại : 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Trước 08 giờ ngày 10/01/2013 tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước & ĐTXD Daklak theo địa chỉ trên ( trong giờ hành chính).

Hạn cuối nộp hồ dự thầu: Trước 08h30giờ, ngày 10/01/2013.

Mở thầu: 09 giờ ngày 10/01/2013 tại Công ty TNHH – MTV cấp nước & ĐTXD Daklak theo địa chỉ trên ( trong giờ hành chính)

– Bảo đảm dự thầu: 750.000.000 đồng ( Bảy trăm năm mươi triệu đồng ), hình thức bảo lãnh của Ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút ngày 10/01/2013 tại Công ty TNHH MTV cấp nước & ĐTXD Daklak .

Công ty TNHH  một thành viên Cấp nước & ĐTXD Daklak, kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên