Đấu thầu Mua Sắm Thiết Bị Dạy Chế Biến Gỗ – TTGD Quảng Ngãi

THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ DẠY CHẾ BIẾN GỖ

 

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự  án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

– Địa chỉ: xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

– Điện thoại/Fax/E-mail: 055 3811508

2. Tên dự án: Mua sắm thiết bị dạy nghề chế biến gỗ.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc Chủ trương và Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, mua sắm thiết bị dạy nghề chế biến gỗ của Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội. Do ông Lê Văn Thích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

B.     Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

STT

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu  thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm thiết bị dạy nghề chế biến gỗ 699.970.000 đ Chương trình mục tiêu Quốc gia về dạy nghề năm 2012 Đấu thầu rộng rãi trong nước 01 túi hồ sơ – Bán HSMT ngày 10/12/2012- đóng  thầu lúc 8 giờ 00 ngày 20/12/2012- Mở thầu lúc 8 giờ 00 ngày 20/12/2012 Trọn gói 60 ngày