Đấu thầu dự án nâng cấp, mở rộng- BV ĐK khu vực Ninh Sơn, Ninh Thuận

 

Đấu Thầu Dự Án Nâng Cấp, Mở Rộng Bệnh Viện Đa Khoa khu vực Ninh Sơn, Ninh Thuận

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn.

– Địa chỉ: Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

– Điện thoại: 0683.512424                – Fax: 0683.854697

2. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn.

3. Loại dự án:

– Dự án quan trọng quốc gia:- Dự án thuộc nhóm B:- Dự án liên doanh:

– Dự án thuộc nhóm A:- Dự án thuộc nhóm C:- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:- Dự án, dự toán khác:

Q

4. Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn

5. Tên các gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

– Gói thầu số 18: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị năm 2012.

– Gói thầu số 19: Xe ô tô cứu thương.

 

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

– Tên Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn

– Tên các gói thầu:

+ Gói thầu số 18: Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị năm 2012.

+ Gói thầu số 19: Xe ô tô cứu thương.

– Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn.

– Nguồn vốn: Vốn Trái phiếu Chính phủ.

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán HSMT từ 08 giờ, ngày 05 tháng 12 năm 2012 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2012 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán HSMT: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn – Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

– Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/gói (Một triệu đồng chẵn)

– Địa chỉ nhận HSDT: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn, Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

– Thời điểm đóng thầu: lúc 14 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2012.

– HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ (giờ Việt Nam), ngày 15 tháng 12  năm 2012, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn – Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Sơn kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.