Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam – Mời chào hàng cung cấp và lắp đặt máy phát điện

Thông Báo Mời Chào Hàng Cạnh Tranh

A.   Thông tin chung:

1.    Tên cơ quan/đơn vị: Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam.

–     Địa chỉ liên hệ: 236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TPHCM

+     Điện thoại: 08-39326312/3.

+     Fax: 08-39326314.

+   Email: rriv@rriv.org.vn.

2.    Tên dự án: Khu nghiên cứu thí nghiệm Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam giai đoạn1

3.    Loại dự án: Dự án thuộc nhóm B.

4.    Tên chủ đầu tư: Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam.  

5.    Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Gói thầu số 07 – Cung cấp và lắp đặt máy phát điện.

6.    Giá gói thầu: 550.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

B.   Nội dung thông báo mời thầu:

 

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN

 

–   Tên bên mời thầu: Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam.

–   Tên gói thầu: Gói thầu số 07 – Cung cấp và lắp đặt máy phát điện.

–   Tên dự án: Khu nghiên cứu thí nghiệm Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam giai đoạn 1.

–   Nguồn vốn: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cấp.

–   Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

–   Thời gian phát hành HSYC từ 8 giờ 00 phút, ngày 03 tháng  12 năm 2012 đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 12  năm 2012 (trong giờ hành chính).

–   Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng đại diện Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam .

–   Địa chỉ liên hệ: 236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TPHCM.

+     Điện thoại: 08-39326312/3.

+     Fax: 08-39326314.

–   Địa chỉ nhận HSĐX (báo giá): Văn phòng đại diện Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (236 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TPHCM).

–   Hạn cuối tiếp nhận HSĐX (báo giá): Chậm nhất là trước đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 12  năm 2012.