Chào giá gói thầu thiết kế nhà mẫu – Dự án Khu dân cư 5 Túc Duyên, Thái Nguyên

THƯ MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

 

            Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương có kế hoạch tổ chức chào giá cạnh tranh gói thầu: Thiết kế nhà mẫu, dự án Khu dân cư 5 Túc Duyên, tại phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương xin mời Quý đơn vị tham gia chào giá cạnh tranh gói thầu nêu trên.

Thời gian phát hành hồ sơ mời chào giá từ 8 giờ 00, ngày 19 tháng 12 năm 2012 đến trước 8 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Hồ sơ chào giá cạnh tranh phải được gửi đến Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội chậm nhất là 14 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Hồ sơ chào giá cạnh tranh sẽ được mở công khai vào 15 giờ 00, ngày 28 tháng 12 năm 2012 tại Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, tầng 6, tòa nhà Apec, số 14 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Công ty cổ phần đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương kính mời đại diện Quý đơn vị tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.