Mua sắm bàn ghế, thiết bị máy tính, máy in cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Sa Pa

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa

– Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0203.871.249

2. Tên dự án : Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 2012

3. Loại dự án : Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Mua sắm tài sản các đơn vị trường học năm 2012

B. Nội dung thông báo mời thầu :

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 – Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

– Tên gói thầu: Mua sắm bàn ghế, thiết bị máy tính, máy in cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Sa Pa.

– Tên dự án: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 2012

– Nguồn vốn: Chi thường xuyên sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo;

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

– Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 12 tháng 12 năm 2012 đến trước 8 giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2012 (trong giờ hành chính)

– Địa điểm bán HSMT:  Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa – Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai – ĐT 0203.871.249

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai – ĐT 0203.871.249

– Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút ngày 20/12/2012;

– Bảo đảm dự thầu: 32.000.000 đồng (Ba mươi hai triệu đồng chẵn)

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 12 năm 2012 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa – Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Sa Pa,  ngày 11  tháng 12  năm  2012

Thủ trưởng đơn vị

Đã ký

Nguyễn Hữu Đức