Mua sắm bàn ghế học sinh, giáo viên, trang thiết bị trường học cho các trường tham gia chương trình SEQAP của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa năm 2012

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa

– Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0203.871.249

2. Tên dự án: Mua sắm tài sản cho các trường học tham gia Chương trình SEQAP

3. Loại dự án: Hạng mục mua sắm hàng hoá, Chương trình SEQAP 2012

4. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào giá: Chào hàng cạnh tranh mua sắm bàn ghế học sinh, giáo viên, trang thiết bị trường học cho các trường tham gia chương trình SEQAP của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa năm 2012

B. Nội dung thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

 – Tên Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

– Tên gói thầu: Chào hàng cạnh tranh mua sắm bàn ghế học sinh, giáo viên, trang thiết bị trường học cho các trường tham gia chương trình SEQAP của Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa năm 2012.

– Tên dự án: Mua sắm tài sản cho các trường học tham gia Chương trình SEQAP

– Nguồn vốn: Hạng mục mua sắm hàng hoá, chương trình SEQAP;

– Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh

– Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ, ngày 19 tháng 12 năm 2012 đến trước 14 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2012 (cả ngày T7 và Chủ nhật)

– Địa điểm bán HSMT:  Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa – Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai – ĐT 0203.871.249

– Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

– Địa chỉ nhận HSDT: Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai – ĐT 0203.871.249

– Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 24/12/2012;

– Bảo đảm dự thầu: 13.000.000 đồng (Mười ba triệu đồng chẵn)

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 12 năm 2012 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa – Đường Lê Hồng Phong, phố Xuân Viên, TT Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Pa kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Sa Pa,  ngày 19  tháng 12  năm  2012

Thủ trưởng đơn vị

Đã ký

Nguyễn Hữu Đức