Thông báo mời thầu – Thi công xây dựng Thủy điện Trà Xom

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án

  1. Tên đơn vị thông báo: Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom

–         Địa chỉ: Số nhà 21 đường Chương Dương, Quy Nhơn, Bình Định

–         Điện thoại/ Fax: 056 3546 788; E-mail:

  1. Tên dự án: Công trình Thuỷ điện Trà Xom tại tỉnh Bình Định
  2. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
  3. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom
  4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu TX-XD13 – Thi công xây dựng Khu quản lý vận hành Nhà máy thuỷ điện Trà Xom
  5. B.     Nội dung thông báo mời thầu :

Thông báo mời thầu thi công xây dựng thủy điện Trà Xom

–         Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom

–         Tên gói thầu: Gói thầu TX-XD13 – Thi công xây dựng Khu quản lý vận hành Nhà máy thuỷ điện Trà Xom

–         Tên dự án: Dự án Thuỷ điện Trà Xom tại tỉnh Bình Định

–         Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay các Ngân hàng thương mại

–         Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

–         Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 8 giờ, ngày 07 tháng 01 năm 2013 đến trước 11 giờ, ngày 22 tháng 01 năm 2013 (trong giờ làm việc hành chính).

–         Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Số nhà 21 đường Chương Dương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại/ Fax: 056 3546 788.

–         Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn)

–         Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Số nhà 21, đường Chương Dương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, điện thoại/ Fax: 056 3546 788.

–         Thời điểm đóng thầu: 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 01 năm 2013.

–         Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng), hình thức bảo đảm bằng bảo lãnh dự thầu của Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 01 năm 2013, tại số nhà 21, đường Chương Dương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Công ty cổ phần Thuỷ điện Trà Xom kính mời đại diện các Nhà thầu tới tham dự Lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Bên mời thầu theo địa chỉ: Số nhà 21, đường Chương Dương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại/ Fax: 056 3546 788.