Gói thầu cung cấp xe ôtô – Chi cục Thú y TP. HCM

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án :

– Tên chủ đầu tư : CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

– Địa chỉ: 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Tp.HCM

– Điện thoai: 08.38536132                Fax: 08.38536131

– Tên gói thầu thông báo mời chào hàng: Cung cấp xe ô tô công tác và xe ô tô chuyên dùng của Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh.

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP XE ÔTÔ

– Tên Bên mời thầu: CHI CỤC THÚ Y THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 – Tên gói thầu: Cung cấp xe ô tô công tác và xe ô tô chuyên dùng của Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh.

– Nguồn vốn: Từ nguồn 10% thu phí, lệ phí và 100% thu phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách (theo Quyết định số 78/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; văn bản số 6674/UBND-TM ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thanh lý và mua mới xe ô tô thay thế xe ô tô cũ thanh lý của Chi cục Thú y thành phố).

– Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: vào 07 giờ 30 phút từ ngày 28  tháng 12 năm 2012 đến  trước 16 giờ 00 phút ngày  07 tháng  01  năm 2013 (trong giờ hành chính).

– Giá bán: 300.000 đồng/bộ

– Địa chỉ phát hành: Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11. Điện thoại 08.8536132; Fax: 08.8536131.

– Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2013 tại Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh số 151 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11.