Chào hàng cạnh tranh mua sắm vật tư y tế (BV Cần Giờ, Tp. HCM)

 THÔNG BÁO MỜI  CHÀO HÀNG CẠNH TRANH MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ

A. Thông tin chung về chủ đầu tư và dự án:
Bên mời thầu: Bệnh viện huyện Cần Giờ
Tên gói thầu: Mua sắm Vật tư Y tế Tiêu hao
Nguồn vốn: Nguồn ngân sách thường xuyên
Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh
Thời gian bán hồ sơ mời thầu (HSMT): Ngày 04/01/2013 đến trước16h, 00giờ ngày 08/01/2013 (trong giờ hành chính).
Thời gian tiếp nhận hồ sơ mời thầu đến hết hạn (HSMT): 16h00, ngày 10 tháng 01 năm 2013.
Thời gian mở hồ sơ chào hàng cạnh tranh 16h05, ngày 10 tháng 01 năm 2013.
Địa điểm liên lạc phát hành hồ sơ chào hành cạnh tranh: Phòng TC-HCQT Bệnh viện Cần Giờ, huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh .
Điện thoại:08.37861287     Fax: 08.37861287
Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng chẵn) .